3-jan_bortkiewicz_-_poland Снимка: Jan Bortkiewicz

Отговорът през цялото време е бил пред очите ми. Не разбирах как така в докладите на ЕС непрекъснато ни посочват за най-корумпираната държава. Бодат с пръст прогнилата ни кривосъдна система. Критикуват ни, че няма напредък в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта. И в същото време се прегръщат и целуват с преките виновници за критиките – Борисов, Станишев, Сакснезнамкойси, Доган, Костов… и техните ортаци. Не осъзнавах, че официалните европейски приказки служат само за прах в очите на собствените им данъкоплатци-избиратели. Не разбирах, че родните бандити работят в синхрон с колегите си – разбойници, окупирали институциите в Обединена Европа.

Как ми просветна ли? Лесно. Станах от мързела си и прочетох няколко договора, сключени между нашите бейове и съровете, херовете и мосютата. Без значение е кое българско правителство е на власт – схемата е една и съща. Ето конкретен пример:

Държавен вестник бр.59 от 2014г. – Споразумение между Министерство на Земеделието и храните на РБ и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентноспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите. От Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ни отпускат няколко милиона, като едновременно с това ни задължават и ни посочват – ще си платите за консултантски услуги на точно този „консултант”. Това си е чиста проба „връщанка”. Узаконена корупция и грабеж на парите на данъкоплатците. Още по-скандално става , ако не ни домързи и се зачетем в безумните условия, точки, подточки и прочие лабиринти на Споразумението за консултантско лапане.

Къде сте виждали да съществува договор между две страни, в които изпълнителят да е тотално безотговорен? Да не носи никаква отговорност и това да е фиксирано писмено. И кой идиот – възложител би се съгласил на подобно безумие?

Точка № 14 – „а) Банката (МБВР) не дава изрични или косвени уверения или гаранции за точността, пълнотата или достатъчността на който и да е от докладите, документите, анализите, меморандумите или друга информация, включително на съдържащите се в тях прогнози или оценки”!?!?

„б) Банката не носи отговорност пред Клиента или трети страни за всички загуби, разходи, щети или задължения, възникнали за Клиента в резултат на консултантските услуги”!?!?

„в) Клиентът е длъжен да обезщети Банката от евентуални загуби, разходи, щети и задължения, включително и от такива, които са следствие от искове, съдебни дела…, независимо на какви основания”…!?!?

…Уникално, нали? И това не е всичко…

Точка № 15 – „Правата и задълженията на Банката и Клиента по това Споразумение остават в сила и са приложими съгласно неговите разпоредби, дори когато законовите разпоредби на дадена държавапостановяват противното”.

Тоест Консултантът е над Закона, над законите на уж суверенната държава България. Конституцията също не преде. Сгазена е в Точка № 17 – „Измененията в приложенията към това Споразумение няма да бъдат обект на ратификация, съгласно чл.85 от Конституцията на РБ” – само за справка – чл.85 от Върховния закон на всички закони гласи: (1) т.4: „Народното събрание ратифицира и денонсира със закон международните договори, които съдържат финансови задължения за държавата”.

Това престъпление е подписано от Димитър Греков – министър на Земеделието и храните, одобрено е от дупетатите в 42-то НС и министър председателя Олигархски и от всички политически партии – никой не е възразил. Подобни престъпни договори са подписвани от всички български правителства без изключения. Това обяснява защо от Европата си затварят очите за 25-годишния геноцид в България. Родните бандити – „политици” са получили лиценз да грабят и убиват собствения си народ. Иначе за Главните ни прокурори Цацаров и предходника му Велчев, все няма достатъчно доказателства за корупция и престъпност по високите етажи на властта. Няма. Явно не са абонирани за Държавен вестник. Има и друг вариант – ДОПГ (държавна организирана престъпна група) си назначава за главни инквизитори папагали. А както е известно, тези птици не могат да четат, те само повтарят заучени фрази.

 

Ивайло Зартов, 19 ноември 2014 г.