Започнах да сравнявам миналото и настоящето. Какъв съм бил, кой съм бил, какво съм имал. Какъв съм искал да бъда. С кой съм искал да бъда. Доближил ли съм се до идеалите си, до желанията си. Кой и как ме е обичал, кого и как съм обичал.

Започнах да очаквам, да правя планове, да мечтая. Какъв да бъда, какво да бъда, с кой да съм. Какво ще имам, какво ще дам. Кого и как да обичам, кой и как искам да ме обича. Как да се доближа до идеалите си.

Сравнения. Очаквания. Праснах си един шамар и започнах да живея сега.