от Ивайло Зартов на 26 януари 2012 г. в 14:17 ·

На 17.01.2012 г. съдебен състав с председател Величка Цанова при Софийски Градски Съд потвърди решението на СРС от 04.05.2011 г. Решението на въззивната инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. Почетният консул на Русия в гр.Бургас загуби делото за клевета, което сам беше завел срещу жертвата Ани, която е подала жалба срещу него за извършени блудствени действия. Съдът не само, че оправда Ани, но и в хода на съдебното производство е установил: “следва да бъдат споделени правните изводи на първоинстанционния съд за успешно проведено насрещно доказване, като въззивната инстанция намира, че от доказателствената съвкупност, включително обясненията на подсъдимата и разпитаните по делото свидетели, се установява, че частният тъжител Фотев, действително е извършил блудствени действия спрямо нея, като я блъснал в тоалетното помещение на спортен комплекс “Лазур” гр.Бургас, притиснал с едната ръка към стената, а другата пъхнал под шортите на подсъдимата и вкарал пръста си в половия й орган, като същевременно я предупредил да не се прави на недостъпна, като я заплашил, че ако не прави това което той иска, ще съсипе семейството й и ще ги изсели от Бургас.”

Дълго време се колебаех кое заглавие да избера – “Тонко Фотев окончателно загуби дело” или “В България има честни и смели съдии”. И едното, и другото е новина. Реших, че за съдиите ще напиша отделна статия, за честните и смелите, и за корумпираните и зависимите. Но и тук няма как да не изразя възхищението си от съдиите на първа и втора инстанция по това дело. Те ми връщат надеждата, че в България не всичко е корумпирано. Как така Софийските магистрати не се вцепениха от страх като Бургаските си колеги? Нима не са чували как самият Фотев се фука наляво и надясно, че зад него е руският посланик, че лично Валентин Златев, шефът на Лукойл бди и косъм да не падне от плешивото му теме. Великият почетен консул, за него работят всички полицаи, следователи, прокурори и съдии в Бургас, според собствените му хвалби. Но, слава на Бога в София имало и честни, непредубедени, независими съдии.

следва продължение

Ивайло Зартов

http://legalacts.justice.bg/ShowAct.aspx?actId=1733050

Решение по Наказателно дело 4540/2011г.