1468407123-shutterstock-242146405П  Р  Е  П  О  Р  Ъ  К  А

От Ивайло Илиев Зартов, л.св. ЗО „Казичене”

Относно извършена проверка по моя жалба и направена препоръка от Омбудсмана на Република България, касаеща работата на Комисията по чл.73 от ЗИНЗС и работата на съдиите и прокурорите, явяващи се на съдебни заседания за УПО

 

 

До министъра на правосъдието

Главния директор на ГД „ИН“

Началника на Централен Софийски Затвор

Софийски градски съд

Софийска градска прокуратура

Медии

Уважаеми господа, заострям вашето внимание към някои много смущаващи констатации в препоръката на Омбудсмана на РБ във връзка с извършената проверка по моя казус, конкретно – заседание на Комисията по чл.73 от ЗИНЗС на 17.11.2016 г. Ще ги отбележа в няколко точки, като прилагам и писмото от Омбудсмана на РБ:

1. Очевидна е недопустимата намеса на представител на съдебната власт (прокурор) в работата на представители на изпълнителната власт (комисията по чл.73);

2. Освен че самата намеса е недупостима, мотивите на прокурора са незаконосъобразни. Никъде, в нито един закон няма взаимовръзка между признаване на вина и допускане до УПО (Условно предсрочно освобождаване);

3. Никъде, в нито един закон, и въобще в правния свят не съществува такова „животно“, като „висок остатък“. Комисията по чл.73, прокурорът и съдията редовно се позовават на несъществуващия „висок остатък“, „достатъчно висок остатък“, „много висок остатък“, за да отхвърлят кандидатите за УПО;

4. Комисията и прокурорът неправомерно променят становището си, позовавайки се на това че съдия Даниела Талева два пъти (в две поредни съдебни заседания през м.март и м.юли 2016 г.) ми отказва УПО. Като мотивите на съдия Талева са несъществуващото животно „висок остатък“ и неадекватната към конкретния казус преценка за „висока обществена опасност“;

5. Поразителен е фактът, че през м.март и през м.юли 2016 г., според същата тази комисия и същият прокурор съм бил поправен и превъзпитан и не съм имал „висок остатък“, а изведнъж, по-късно през м.ноември същата година се оказва, че остатъкът ми вместо да намалява, става все по-голям и вече им се вижда недостатъчно малък, а пък аз – непоправен и непревъзпитан. Ужас!!!

6. Според мнението на Омбудсмана на РБ, съдията участващ в заседанията за УПО изобщо не е наясно каква е ролята му в този тип дела. Съдията трябва да гледа и да преценява според индивидуалната оценка на риска, поведението на лишения от свобода по време на изтърпяване на наказанието, неговите характеристики, както и дали от законова гледна точка са изпълнени всички условия. Вместо това се получава абсурдната ситуация да се стъпва на несъществуващи „законови“ основания за отказ. Според препоръката на Омбудсмана: „В случая е допуснато нарушение на чл.55, ал.5 от ППЗИНЗС, изискващ решенията и предложенията на комисията да се мотивират въз основа на оценка на риска от рецидив и сериозни вреди и профила на нуждите в хода на пенитенциарното третиране“. В моя случай, оценката на риска е най-ниска в сравнение с преобладаваща част от останалите предложени, а в същото време съм получил отказ.

7. Горещо препоръчвам на всеки участник в процесите, свързани с процедурата по УПО – комисията по чл.73, прокурорите и съдиите внимателно да прочетат препоръката от Омбудсмана и да преоценят и променят в качествено нова посока работата си – и не само по отношение на моя казус, а изобщо в практиката по тези дела за всички лишени от свобода.

София, януари 2017г.

Ивайло Зартов

 

Приложени:

Препоръка на Омбудсмана до началника на Затвора в гр. София:

%d0%b4%d0%be-%d1%86%d1%81%d0%b7

Отговор на жалба до Ивайло Зартов:
%d0%b4%d0%be-%d0%b8%d0%b7