917b910fd320ba652e4df739e920612cДо НЕнародните избраници на 44-то Народно събрание

До Главния чадър Сотир Цацаров

До Министъра на вътрешните работи

До Министъра на КРИВОсъдието

До ВСС, ВКП, ВКС… и други членове на ДОПГ (държавна организирана престъпна група)

 

НЕуважаеми дами и господа,

На 30.06.2017г. припряно и със завидно единодушие дупетатите от всички парламентарно представени подразделения на ДОПГ, наречени партии, гласуваха на първо четене поправка на НК, с която се отнема възможността на лишените от свобода да подават до съда молби за условно предсрочно освобождаване. Не се съмнявам, че бързичко ще отхвърлите и второто „четене“. С вашата поправка вие овластявате еднолично директора на затвора, само той и единствено той да реши кого от лишените от свобода да предложи за УПО. Не ви питам какво направихте. Казвам ви какво извършихте:

1.Вие отворихте още една възможност за безконтролна корупция. Без значение е как се казва директора на затвора. Дори и ангел от небесата да е, така както гласувахте „поправката“, ще се корумпира.

2.С решението си всъщност обявихте, че изобщо не вярвате в българските съдии. Обявихте ги за корумпирани, защото вие отнехте правото на съдиите да решават кое е законосъобразно и справедливо. Според вас, директорът на затвора по-добре ще прецени?!?

3.Погазихте справедливостта и всички принципи на равнопоставеност, което си е нормално за вас. Все пак вие сте български дупетати.

Преди да се намесите с „поправката“ си, ситуацията беше следната: Съвсем скоро, от м.февруари тази година влязоха в сила новите промени в ЗИНЗС и свързаните закони относно условното предсрочно освобождаване. Беше премахната комисията по чл.73 от стария ЗИНЗС (комисия съставена от ръководители в затвора, социални работници, психолози – все служители в пенитенциарната система), която на всеки два месеца решаваше с гласуване кои лишени от свобода да бъдат предложени за УПО на съда. Узакони се възможността всеки лишен от свобода , след като придобие право по закон за УПО да подаде сам молба до съда (заб.да подаде молба не означава автоматично освобождаване). В съдебната зала се явяват прокурор, който може да е против освобождаването, представител на затвора, който също може да е против, и лишения от свобода със свой адвокат (това също е ново, защото до този момент осъденият нямаше право нито на адвокат, нито на обжалване). След като всички страни изложат аргументите си, и след като съдът ги изслуша и се запознае с материалите от личното досие на затворника, съдът взима решение да освободи предсрочно или да не освободи подалия молба.

И моето мнение е, че 99% от съдиите в България са корумпирани. Но въпреки това аз спазвам техните решения и се съобразявам с тяхната роля на арбитър в прогнилото ни общество. Не заради друго, а заради принципа, че правилата трябва да се спазват въпреки бандитите, които ги прилагат. Вие обаче, сложихте над съда директора на затвора с вашата „поправка“. Колкото и да е честен и свестен този човек, а в случая е точно така, той не може еднолично да решава кого да допусне до съда. Той може да има своето отрицателно становище, което да бъде чуто и взето под внимание от съда, но не и да играе ролята на спирач. Разбира се, вие НЕуважаваните народни избраници ще кажете, че сте направили „поправката“ заради обществото, заради обществените очаквания. Защо тогава не премахнете изобщо възможността за УПО? Тогава обществото ще бъде доволно, престъпниците ще лежат целите си присъди, независимо от поведението им в затвора и няма да се създават предпоставки за корупция. Или това не е изгодно финансово за вас? Ще спрат потоците, които се плащат „под масата“ за условните освобождавания…

Вие дори ще се закълнете, че искате да се справите с битовата престъпност. Лъжете! Вие сте лъжци! Нито вие в Парламента,нито в МВР, нито в Прокуратурата, нито в Съда, нито в Министерството на правосъдието…, никъде, никой от вас не иска да се справя с битовата престъпност, защото е изгодна за всички вас! Вие от нея лапате заплати, хонорари, добавки, екстри, бонуси. Въртите си далавери, докато се „справяте“. Получавате комисиони и осигурявате животеца си. Вие всички лъжете, че искате да спрете битовата престъпност. Точно както лъжете и че се борите с корупцията по високите етажи на властта. Как е да се борите сами със себе си? Точно както лъжете, че се стараете да спрете контрабандата. Да не сте луди да спрете стотиците милиони, влизащи в партийните каси, а от там – и в джобовете ви? Вие сте закоравели лъжци-рецидивисти. Защото ако искахте да се справите с което и да било от гореизброените, с лекота можете да го направите.

0806_aoxml

Например: Прекрасно знаете, че за да се справите с битовата престъпност е достатъчно да премахнете кумулирането на присъдите. Знаете го, нали? Един крадец по апартаменти обира всеки ден поне по една квартира. За 1 месец това прави 30 квартири. След 3 месеца – 90 обира. Ако случайно през това време бъде хванат за един обир, е възможно да му лепнат и още 2-3. Ще получи една присъда от 1,5 год.; 2-ра присъда от 2 год.; 3-та присъда от 1 год. и 2 мес. и т.н. В крайна сметка обаче, той няма да излежи сумарно с натрупване всичките присъди и в конкретния случай няма да остане зад решетките 4 год. и 7 месеца, а ще бъде осъден само на 2 години. Това е най-голямото наказание, а по-малките ще влязат „вътре“, ще се кумулират. Затова по думите на самите крадци по частни домове, по офиси, коли, грабежи… и т.н. на тях им е супер изгодна съществуващата система. От 100 престъпления ще лежи реално само за едно. Събрал е достатъчно пари и за адвокати, и за прокурори, и за съдии. Оставил е пари и в семейството. Влиза за малко в затвора и се връща обратно на линия. Всички заинтересовани лица по веригата са доволни. Ако обаче в Парламента се внесе поправка за отпадане на кумулациите, да си престъпник ще стане неизгодно финансово. Твърде дълго ще се задържат зад решетките, когато се натрупват присъдите. В резултат битовата престъпност ще намалее драстично. А ако вие, допегейците започнете и по-малко да крадете, ще остават повече пари в народа и хората няма да са принудени да вършат престъпления, за да оцелеят, защото причините за тази престъпност са най-вече икономически.

НЕуважаеми дами и господа лъжци, както ви е добре известно аз също съм пандизчия по волята на руски дипломати и български корумпирани, зависими магистрати. Самият аз няколко пъти вече съм се явявал пред съдия за Условно предсрочно освобождаване и всеки път поръчковите бг съдии ме връщаха обратно в затвора, въпреки че винаги съм бил предлаган от администрацията на затвора. Да, точно така. Пенитенциарната система три пъти ме изпращаше, за да бъда освободен, а съдът открито погазваше мнението на служителите в затвора, мачкаше и извращаваше понятията справедливост и законност, като последния път кривосъдниците дори ме шантажираха да си призная вината, за да ме освободят. Както виждате, аз нямам мотив да се противя на вашата „поправка“. Така поне изглежда на пръв поглед, нали? Само че бъркате. Не е възможно да мълча и да ви гледам простотиите. Няма как да не се възпротивя на поредната лъжа, на наглото ви, открито и безпардонно гаврене с правосъдие, справедливост и законност.

НЕуважаеми лъжци, ако все пак желаете да свършите нещо полезно – започнете от себе си. Признайте се за виновни за 28-годишния Геноцид над българския Народ. Признайте си вината. Влезте в затвора. И след години, когато придобиете право за условно предсрочно освобождаване, ще ви попитам дали искате да сте зависими от директора на затвора или все пак предпочитате възможността сами да стигнете до съд? Макар че, кой знае? Тогавашните ваши колеги „дупетати“ може и те да решат да задоволят обществените очаквания. Представяте ли си какво ще означава това за вас? Нали се сещате какво ще иска Народът за такива като вас?

Искрено НЕваш, Ивайло Зартов

30.06.2017г.