от Ивайло Зартов на 10 декември 2011 г. в 15:27 ·

На 08.12.2011 г. Окръжен Съд гр.Бургас присъди 12 години лишаване от свобода на Ивайло Зартов, бивш управител на “Инглиш Вилидж” ООД по обвинения в присвояване и безстопанственост. Обвинен е по жалба на мажоритарния собственик. Зад мажоритарния дял стои полковникът от КГБ, депутат от Руската Дума Генадий Гудков, той е собственик и на една от трите най-големи охранителни фирми в Русия. Обвинението е за сума от около 3,5 млн.лв.

Още преди да започнат каквито и да било действия от страна на държавата срещу Зартов, в бургаския вестник “Солено Морско” на първа страница с огромни черни букви излиза заглавие “Ивайло Зартов е отвлечен в Москва”. В деня на публикацията Зартов се намира в Банкя в санаториума по сърдечно-съдови заболявания. По същото време тече многомесечна кампания – по телефона се обзвъняват всички бизнес партньори и познати на Зартов, като се “предупреждават” да не работят с него. Някои от тях намират сили в себе си и го уведомяват за това. На 27.02.2009 г. Анна (една от петте дъщери на Зартов) подава жалба с вх.№ 3302 до ВКП за блудствени действия, осъществени спрямо нея от бившия милиционер и настоящ почетен консул на Русия в гр. Бургас Тонко Фотев. В жалбата е описано, че блудствените действия са придружени от заплахи “ще ви унищожа семейството”, “ще ви изселя от Бургас”. Районна прокурорка от гр.Бургас два пъти отказва да образува досъдебно производство срещу Фотев, въпреки предписанията на ЯОП, АП гр.Бургас и ВКП. Анна се явява на детектор на лъжата-полифизиограф, машината потвърждава – момичето казва истината, новината е отразена в Дарик радио, Нова ТВ, Канал 3, в.Новинар, Афера.бг и др. Започва медийна дискредитация на семейството на Зартов, той е наречен престъпник заради минала съдимост, въпреки че в свидетелството му за съдимост пише -неосъждан. Съпругата му е наричана “тъмен субект”, защото имала много деца и др. На общо събрание на “Инглиш Вилидж”ООД в гр.Варна, Зартов е отстранен като управител, на събранието не присъства нито той, нито представител на миньоритарния собственик. Събитието е водено от Генадий Гудков. Новият управител подава жалба срещу бившия. Мажоритарния собственик не завежда дело в Административния Съд гр.Бургас, при което би следвало да заплати 4% от претендираната сума. Образува се наказателно производство, в което са включени двама следователи и двама прокурори. Година и половина те правят всичко възможно да съберат доказателства за виновността на Зартов. Законът ги задължава също така и да съберат доказателства за неговата невинност, но в тази посока не е направено абсолютно нищо. Всичко, което би могло да бъде в негова полза е “пропуснато”. Следователите поръчват на две вещи лица да направят експертиза на паричните потоци на фирмата. Със зададените от тях въпроси се предопределят и отговорите им. Обвинението тълкува и изтъква резултатите от експертизата, като основна база, на която стъпват за доказване вината на Зартов. Прокурорите твърдят, че доказателствата за виновността му са категорични и всичко е доказано. В протоколиран разпит на вещите лица проведен на 15.11.2011 г. от адв.Шопова – защитник на Зартов, вещите лица заявяват – “нашата експертиза не доказва никакви липси, за липси или щети изобщо не говорим”. Адвокат Шопова твърди, че държавното обвинение не разполага с доказателства за извършено престъпление от страна на Зартов. В хода на съдебното производство следователите са създали много по обем папки с материали, в които обаче въпреки тяхното старание няма доказателства доказващи вината на обвиняемия. Защитата направи искания за допълнителна и нова експертиза, от която да се види финансовото състояние на фирмата, да се направи оценка на активите на дружеството и др. Тези експертизи би трябвало да бъдат поръчани от следователите, но не са. Това желание на защитата три пъти е отхвърляно. На Окръжен Съд при съдия Захариев, на Апелативен Съд при съдия Кошничаров и отново на Окръжен Съд при съдия Георгиева. Нещо повече, въпреки явното отсъствие на доказана вина, съдия Захариев ОС гр.Бургас осъжда Зартов на 13 г., съдия Кошничаров от АС гр. Бургас отменя присъдата и връща делото отново на ОС. Вече при новия съдебен състав Зартов получава 12 г.,като не са събирани никакви нови доказателства. Исканията на защитата са отхвърлени за пореден път. Съдът приема твърденията на обвинението за доказани, въпреки че експертизата поръчана от самото обвинение по думите на вещите лица не доказва липси. В жалбата си новият управител “Инглиш Вилидж”ООД гр.Бургас посочва, че информация за нередности във фирмата е получена от Тонко Фотев. В неговите свидетелски показания се вижда, че той на свой ред е получил информация за нередности в дружеството от негова близка г-жа Шишитева, която не е служител на “Инглиш Вилидж”. Тя е осъществявала само и единствено строителен надзор при построяването на 9 бр. къщи в с.Димчево. Като е полагала подпис и печат на всеки един етап на строителството, с което е удостоверила, че няма нарушения при качеството на използваните строителни материали и при строително монтажните работи. Близката на Фотев Шишитева не е разпитвана от следователите!?  На 28.06.2010 г. Ивайло Зартов е арестуван. Към този момент той е бил с мярка за неотклонение парична гаранция, която му дава възможност да работи и да се грижи за семейството си. Условията по тази мярка не са били нарушавани от Зартов. На 24.06.2010 г. той е бил редовно призован по телефона от следователите да се яви при тях за разпит на 28.06.2010 г. Той се е явил. В хода на досъдебното производство Зартов е бил призоваван да се яви на разпит по телефона многократно, като при тези призовавания е бил на различни места из страната във връзка със служебни ангажименти. На 24.06.2010 г. той е заявил на следователите че ще се яви на 28.06.,че в момента е в София за два дни – четвъртък и петък и в понеделник ще бъде при тях. Странно защо на 24.06. и на 25.06. следователите изпращат призовкар на настоящия адрес на Зартов в с.Димчево общ.Бургас въпреки че са уведомени, че той е на 400 км. – в София. Призовкарите установяват, че той не е на адреса и в понеделник на 28.06. това обстоятелство се изтъква като повод за арестуването му. Запис на телефонното призоваване съществува тъй – като е използван служебен телефон от следствието. Зартов не е бил под домашен арест, тоест не е бил длъжен да си бъде вкъщи. Не е нарушавал условията по паричната гаранция, но е арестуван и сумата от пет хиляди лева е конфискувана. Държан е над 6 месеца в ареста гр.Бургас, затвора гр.Бургас и болницата към затвора гр.София, вследствие на обявена от него гладна стачка (30) дни в знак на протест срещу скалъпения процес и задържането му. На 04.01.2011 г. мярката му е променена в домашен арест, която е в сила и до днес. Многократно е подавал молби за промяна на мярката в по-лека, за да може да се грижи за децата си (пет момичета и едно момче), три от които са ученици и трима студенти, но му е отказвано.

Въпроси:  Защо държавната машина се е намесила в спор от частно правен характер? Защо са изразходвани огромни ресурси на данъкоплатците в защита на личните интереси на мажоритарен собственик в ООД? Каква е целта на арестуването и задържането на Зартов вече година и половина, като това по никакъв начин не подпомага досъдебното и съдебно производства? Защо се отказват исканията на защитата за допълнителна и нова експертиза, при положение, че поръчаната от следователите не доказва липси според самите вещи лица? Защо съдия Захариев на първото дело на ОС гр.Бургас отказа поисканата от Зартов специална защита, за да може да даде обяснения за истинската цел и дейност на фирмата? Защо защитата и лично Зартов вече два пъти пожелават делото да се гледа по съкратена процедура без признаване на вина, тоест не бавят, не шиканират процеса? Защо Зартов винаги се явява при следователите без адвокат, след тяхна молба да не бави процеса? Какви са зависимостите между местни феодали в гр.Бургас и държавните служители? Кой управлява българските държавни институции?  Зартов ли е най-големият глупак, единствен в българската история да присвои пари на КГБ?

Допълнение: Процесът беше обявен в началото лично от съдия Захариев и от медиите, като процес с огромен обществен интерес, в залата на съда бяха допускани журналисти по тяхна молба. От огромен обществен интерес до нула, защо? На 08.12.2011 г. при обявяването на новата присъда от 12 г. не присъстваше нито един журналист, самото събитие бе отразено с пет реда, кое погуби интереса на обществото? Кой го тушира? Нарушена ли е Европейската конвенция за правата на човека, според която всеки е невинен до доказване на вината му с влязла в сила присъда?  Според Главния Прокурор на Република България само по твърдения не може да се обвиняват и преследват хора.! Вярно е, че това изказване бе направено във връзка с критиките на Европейския Съюз по отношение на липсата на напредък с борбата срещу корупцията, тоест срещу олигарси, местни феодали и корумпирани от тях държавни служители.