От какво се нуждае всеки двигател? От качествено гориво, от добро смазване на всички части и от навременен и качествен ремонт на повредената част, ако има такава. Не се ли извърши своевременно ремонтът, това довежда до верижни проблеми на всички останали свързани звена. И накрая двигателят спира да работи. Изхвърлят го на боклука или го предават за вторични суровини. Същият фатален край настъпва, ако използваме некачествено гориво или взаимовръзките между отделните елементи не са добре смазани, за да работят гладко и синхронизирано. Човекът, и той се нуждае от гориво. Чиста вода, здравословна храна, незамърсен въздух. Пие ли мръсна вода, яде ли боклуци, диша ли мръсотия, човекът се разваля. Налагат се ремонти на отделни негови части и накрая пак се стига до вторичните суровини – храна за червеите. Човекът обаче, се нуждае и от още един вид гориво. Духовно. Повечето от механичните проблеми са следствие на сбъркано или некачествено духовно гориво. За машините се грижат, механици, монтьори и инженери. За човека се грижат лекари, учители, възпитатели, родители. Някои хора успяват да достигнат ниво на развитие, от което започват да се грижат сами за себе си. Те просто знаят кое е правилното гориво и не се самоунищожават. Всички ние, гражданите на република България, образуваме система от сложни взаимовръзки и зависимости, накратко общество. За здравето на обществото е важно качеството на всеки един човек по отделно. Колкото повече развалени човешки единици, толкова по-болно общество. Но също така за общественото здраве би трябвало да се грижат и нашите управляващи. Те са тези, от които се очаква да предприемат своевременни и правилни мерки за лечение, поправка или отстраняване на повредените звена. Не го ли правят, се развалят по ефекта на доминото всички останали звена и накрая резултатът е вторични суровини. Но тук става въпрос за България. Да видим какво гориво наливат управляващите в обществото, при това непрекъснато вече 23 години. Вместо справедливост – всеобхващаща корупция и показна недосегаемост на олигарсите, които разграбиха държавата. Корупцията е по най-високите етажи на властта. Вместо социална загриженост и работа в полза на обществото. Всички управляващи през последните 23 години демонстрират арогантна незаинтересованост към образователна, здравна и пенсионна системи. Управляващите нехаят за това, че младите българи бягат от Родината си, притиснати от мизерия и липса на перспектива. Държавна политика е думата култура да бъде заменена с думата чалга. Наука – всичко е сведено, до научно управление на контрабандни канали, ДДС измами и източване на пари. Какво излиза, тези които трябва да се грижат за здравето на обществото всъщност го убиват. С некачествено гориво, с неизвършване на необходимите ремонти. Какви грижи,те дори не си правят труда да сменят маслото, резултатът е ясен – пълен блокаж на българското общество. България не може да бъде храна за червеите! Време е да се обединим и да сменим модела на управление. Да уволним некадърните “башмайстори”, които оправяйки едно, развалят десет други неща за да не останат без работа. Време е да си назначим можещи, знаещи и отговорни управляващи. Това зависи само от нас самите. Всичко е в нашите собствени ръце. Време е да пораснем, да започнем да се грижим сами за настоящето си и да изградим здраво общество. Ние сме отговорни!