До Министъра на външните работи
Уважаеми г-н Младенов
Вие сте известен с принципната си позиция по отношение на бивши служители и агенти на държавна сигурност в редиците на повереното ви министерство. Вие сте против това те да могат да заемат дипломатически постове. Изразявали сте многократно и категорично мнението си, че такива хора не бива да представляват България пред света. Според вас, всеки който е имал нещо общо с бившата държавна сигурност не може и не трябва да бъде посланик, консул или по какъвто и да е друг начин да участва в изграждането на образа на страната ни. Решили сте, че е вредно за България. Полезно ли е за доброто име на страната ни да имате в редиците си доказан със съдебно решение блудник? Ако агенти и служители на бившата държавна сигурност ни вредят, то с какво ни помагат блудниците? Задавам ви тези въпроси защото на 17.01.2012г.  СГС излезе с решение, което не подлежи на обжалване или протест. В него е записано: “Следва да бъдат споделени правните изводи на първоинстанционния съд за успешно проведено насрещно доказване, като въззивната инстанция намира, че от доказателствената съвкупност, включително обясненията на подсъдимата и разпитаните по делото свидетели, се установява, че частният тъжител Ф. действително е извършил блудствени действия спрямо нея, като я блъснал в тоалетното помещение на спортен комплекс „Лазур”, гр. Б., притиснал с една ръка към стената, а другата пъхнал под шортите на подсъдимата и вкарал пръста си в половия й орган, като същевременно я предупредил да не се прави на недостъпна, като я заплашил, че ако не прави това, което той иска, ще съсипе семейството й и ще ги изсели от гр. Б..”  Блудникът е  Тонко Фотев – почетен консул на Русия в гр. Бургас. Това, че наглецът се опита да осъди жертвата за клевета и не успя само поради факта, че делото се води в София, а не при корумпираните от него магистрати в Бургас е друга тема. Обръщам ви внимание, че съвсем скоро ще изтече една година от това съдебно решение, явно вашите подчинени са пропуснали да ви уведомят кой се грижи за отношенията между България и Русия в Бургас. Сигурен съм, че ако имахте тази информация на мига щяхте да предприемете съответните мерки. Може би отново вашите подчинени са решили, че след като почетният консул не е щатен служител на министерството няма да го закачат. Без да навлизам в подробности по отношение статута на почетните консули, напомням че привилегиите и задълженията на Фотев не се изчерпват само с това да се вози на кола с червени номера. Той участва във всяко едно събитие на територията на община Бургас свързано с двустранните отношения между България и Русия. Посреща официални делегации, посланици, генерални консули, министри, кметове, бизнесмени, политици и др. От позицията си на почетен консул на Русия осъществява официални контакти с общинската и областна администрации на Бургас, полиция, прокуратура, следствие и всички останали държавни институции. Особеният статут на почетен консул има двойно значение, Тонко Фотев е лице и на двете държави, на Русия в нашата родина и на България пред света. В този смисъл наистина съм изумен какви са тези ваши служители, как така са пропуснали да ви докладват, въпреки публикациите за решението на СГС в сайта Афера, в. 24 часа и др.? През далечната 2005г. със съдействието на бившият кмет на Бургас Йоан Костадинов тогавашният министър на външните работи съвместно с руския си колега удостояват със званието почетен консул Фотев. Днес е ваше задължение да прецените не е ли срамно тази функция да се изпълнява от блудник. Срамно е и за двете държави, но хайде руснаците да се оправят сами с въпроса защо си имат блудник. Но вие г-н Младенов, с вашата принципна и строга политика по отношение на сътрудниците на ДС, вие можете и би трябвало да покажете отношение към почетния блудник Фотев. Пускам това писмо до всички медии, не за друго, но съм леко притеснен от свръхнатовареността на подчинените ви. Все не им остава време да ви докладват случая. Разбира се писмото ще бъде и надлежно входирано в министерството на външните работи. Доказали сте вашата безкомпромисност по отношение на бившите агенти, искрено се надявам, че няма да проявите компромисност към бивш милиционер и настоящ блудник, пък бил той и почетен консул на Русия. Нали няма как да се окаже, че Фотев командва Вас, а не Вие него?
С уважение

http://legalacts.justice.bg/ShowAct.aspx?actId=1733050