Имало едно време една скала …

Огромна и страшна, тя всявала ужас и внушавала непоклатимост. Скалата говорела:

 – Аз съм вечна, никой и нищо не може да ме бутне. Даже не си го и помисляйте! Аз съм ви необходима. Нищо, че стенете. Мачкам ви, смазвам ви, но без мен не можете. Нямате избор. Двадесет и три години се самоизграждах. Взех всеки ваш камък, изсмуках всяка ваша прашинка. Спрях ви въздуха, вие сте роби. Търпите, мълчите и пъшкате. Безсилни сте…

Завалял дъжд. Повечето капки заоблизвали скалата, лъснали  я. Радостно изсъхвали върху нея и умирали. А тя – блестяща  и самоуверена разкършила канарите си:

– Даа, точно така, слугувайте ми, подчинявайте ми се и мрете!

Но се събрали няколко непослушни капки и решили да се опълчат срещу скалата:

– Малко сме, но знаем, осъзнали сме, че причината за всичките ни беди е скалата. Също така сме наясно, че можем да я разрушим. Какво трябва да направим? Да продължим да капем, да натискаме в основата на скалата. Едновременно с  това, трябва да събуждаме все повече и повече други капки. И най-важното е да се обединим. Стотици  хиляди, милиони капки – в една ударна вълна!

Времето си вървяло. Упоритите капчици вършели своята работа. От време на време скалата усещала трусове в основата си, засипвала капчиците съпротива с огромни облаци от прах и камъни. Опитвала се да погребе дълбоко под себе си самата идея, че тя – великата, страшна скала може да бъде разрушена. Но вече било късно. Процесът бил необратим. Смелите капчици ставали все повече и по-големи. Загърбили различията помежду си, убили страха в себе си и капели. Всяка капка била боец, безстрашен воин.

Един ден, както се любувала на себе си, скалата усетила нещо необичайно. Първо чула страшен тътен, след това видяла немислимото – безброй разгневени капчици летели към нея. Страшната, велика скала се паникьосала и зафъфлила:

– Ама чакайте,  аз ще бъда добра, ще помисля за вас, обещавам, обещавам,обещавам… Зациклила скалата на последната дума. Грохот! Справедливата многомилионна вълна отнесла „вечната” 23-годишна скала като сламка. Капчиците-победители се събрали и решили повече никога да не допускат да се самоизгради нова скала. И заживели щастливи и свободни. На деца и внуци разказвали историята. И тя винаги започвала така:

Имало едно време една скала…

Ивайло Зартов, 12 април 2013 г.