Цената на горивата в България била една от най-ниските в Европа. Дизелът струва 2,54 лв. – чудесно, да се радваме ли? Глупости. Всички ни омагьосват с ниските цени на горивата, с това, как НЕФТОХИМ Лукойл Бургас произвежда под световните цени, и други подобни алабализми. Е-ей, а какво става с нивото на доходите в България? Какво става със заплатите? Те къде са в сравнение с европейските? Да не би да сме се изравнили с германци, французи или поне с чехите или унгарците? Да не би да получаваме техните заплати и да не сме забелязали? Слушам „умните” коментари – как в България нямало монопол от страна на Лукойл, просто произвеждали на по-ниски цени, затова никой не внасял, не било изгодно. Да оставим настрана, че монопол има винаги, когато някой притежава по-голям дял от 45% в който и да е отрасъл. Да се съсредоточим в главното – защо, когато ни успиват с „радостните” новини за най-ниските цени на горива в Европа, никой не разказва колко литра дизел може да си купи който и да е жител на тези другите нещастни европейски държави. И колко литра може да си купи българинът. След като сме членове на Европейския съюз, защо покупателната ни способност е подобна на страна от Третия свят – развиваща се страна, на която й опрощават външния дълг и получава хуманитарни помощи? Къде са нашите помощи? Защо не ни опростят дълга? Или, иначе казано, – къде са нашите доходи? Веднага умниците ще скочат и ще кажат – вината е в самите нас. Съгласен съм, така е – сами сме си виновни, че търпим геноцида.

2 април 2011 г.