Вълците са разтревожени. Овцете се бунтуват. Облекли си лъскавите нови кожи хищниците и се събрали на консултативен съвет за вълча безопасност. Разбира се пръв взел думата този с най-дебелия врат. Побратими,тук присъстват водачите на всички глутници. Знаете защо сме тук, белите и черните овце си скочиха, което само по себе си не е толкова лошо за нас, но има опасност добитъка да обърне гневът си срещу нашето вълчо царство. Това ние не можем да допуснем. Така, че давайте предложения, какво да направим за нашата безопасност. Лесна работа, изръмжал един алфа вълк, ще им обещаем това което искат. Ще направим списъци на най-охранените, техните имена и без това не са тайна за никого. И ще започнем да ги разследваме защо са им толкова дебели вратовете. Естествено след няколко дни като отмине шума никой нищо няма да си спомня. На овцете паметта им е къса. Чакайте малко, обадил се друг. Предлагам най-важните имена, на тези които стоят над всички глутници изобщо да не ги замесваме. Нека от всяка група да си определим кого ще вкараме в списъка. А най-добре е да вкараме повечко имена на овчари, после ще им разрешим да си заколят по някоя и друга овца за компенсация. Зарадвали се вълците, завъртели щастливо опашките. Потрили доволно лапи, поозъбили се един на друг ей така заради вълчата си порода и се разотишли. Всеки да наглежда своите стада и пастири. Така приключил важният за вълчата безопасност консултативен съвет.