5261228

До Президента на Република България г-н Румен Радев

Във връзка с отговор на писмо от Ивайло Илиев Зартов

до Президента Радев с вх.№ 94-00-680/20.02.2017г.

Копие: г-н Слави Василев,

Главен експерт към Началника на кабинета на Президента

Копие: г-жа Мая Славчева, Директор на Дирекция „Канцелария“

от Катя Христова Донкова, съпруга на Ивайло Зартов

Господин Президент,

съпруга съм на Ивайло Илиев Зартов, който се обърна към Вас с отворено писмо във връзка с неговия казус. Изключително неприятно впечатление ни направи, че неговото писмо не достигна до Вас, а получихме несъотносим към смисъла на писмото отговор от г-жа Мая Славчева, която изпълнява длъжност Директор на Дирекция “Канцелария” към Президентството.

Бих искала да отбележа, че писмото на съпруга ми НЕ Е адресирано до посочената служителка, в писмото НЕ съществува молба за „преразглеждане на влязла в сила присъда“, както е посочила в отговора си Славчева. Много добре сме наясно с правомощията Ви като Президент, и сме запознати, че Вие нямате такива да се намесвате в работата на съдебната власт. Вашата служителка си е позволила да ни указва реда за „Възобновяване на наказателни дела“, който ни е добре известен, но в конкретния случай е отдавна използвана възможност, на която получихме отказ, въпреки подписката от граждани и организации, която беше отправена до Главния прокурор Сотир Цацаров в законовия срок след окончателната присъда. Вероятно не само писмото на Ивайло Зартов не е достигнало до Вас, но и въпросната служителка, която го е чела, не е вникнала в съдържанието му, а ловко ни е отпратила и насочила към действия, които са абсолютно неприложими в случая. При едно дело, поръчково от самото начало до края, възможностите за възтържествуване на справедливостта за този човек, за съжаление са явно нулеви.

Това е от законова гледна точка, но има и една друга, морална страна, която е важна за хора като нас, които се борим да изчистим името си години наред и за нас беше изключително важно да получим Вашето мнение, като летец, като човек, който познава значението на думите чест и достойнство. Чест и достойнство, морални ценности, в които е възпитан и съпругът ми от баща си подп. Илия Зартов, който е бил също военен летец и един от основоположниците на гражданската авиация в България, както и вице-президент на ICAO през периода1974-1977. Личност, добре позната във Вашата професионална  област.

Затова решихме да се обърнем към Вас, с неизменната вяра в това, че ще обърнете внимание на този несправедлив случай, като човек който е извън политическите обвързаности, който е Президент на всички български граждани. Вие знаете по-добре от нас какви са единствените Ви правомощия в този случай. Те не са много, но вярваме, че един Президент не е безсилен. Очакваме поне писмото да достигне до Вас, без да бъде спирано от стената на Вашата администрация, която е добре обучена как да „действа“ в такива случаи.

Молим също така да ни бъде отговорено дали е правомерно, според  правилника на Президентството, писмата да бъдат спирани по този начин, макар и адресирани до Президента, да получават формални отговори от служители, които да слагат подписите си под отговори на въпроси, които даже не са задавани..? Какви са правомощията на служителката, директор на канцелария г-жа Мая Славчева да подписва отговори на писма, изпратени до Президента?

Вярваме, че този път писмото на Ивайло Зартов ще достигне до Вас. Моля Ви да изпратите своя отговор на адреса, посочен в първоначалното писмо – Централен Софийски Затвор, бул.“Ген.Н.Столетов“ 21, Ивайло Зартов, ЗО „Казичене“.

 

София, 28.03.2017г.  С уважение:  /Катя Донкова/

Прилагам:

Писмо от Ивайло Илиев Зартов с вх.№ 94-00-680/20.02.2017г. заедно с приложения.

Отговор от г-жа Мая Славчева с изх.№ 94-00-680 / 090317 от 09.03.2017г.