freedom-worship1  ieshua.org

Не избори ни трябват днес, а въстание! Незабавно общонародно въстание срещу ДОПГ (държавна организирана престъпна група). Това е нужно на България. Изборите са само начин за възпроизвеждане на допегейците. Легализирано предаване на щафетата за по-нататъшно ограбване на народа и прикриване на следите. Днес изборите в България само узаконяват беззаконието на ДОПГ.

Не избори, въстание ни трябва днес.

 

 

Ивайло Зартов, 23 октомври 2015 г.